สินค้าทั้งหมด 573 ชิ้น
     ตะกร้าสินค้า : (0) 
ประเภทสินค้า
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและขับไล่นก (22) เครื่องสุขอนามัยภัณฑ์ (35) บริการป้องกัน กำจัดแมลง (8) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดหนู (13) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและแมลง (28) เครื่องดักจับแมลงบิน (59) เครื่องพ่นละออง-ควันเคมี (13) หลอดไฟเครื่องดักแมลง (17) ม่านริ้วพลาสติก ป้องกันแมลงบิน (5) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดจิ้งจก (2) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดงู (1) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก (9) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดตัวเรือด (3) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงสาป (10) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดมด (2) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงวัน (11) แผ่นกาวดักแมลง (10) ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขอนามัย (8) ผลิตภัณฑ์เคมีป้องกันและกำจัดปลวกและแมลง (10) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัด หอยทาก (1)
เมนูช่วยเหลือ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเรา
สินค้าแนะนำ
ร่วมงานกับเรา
ช่องทางการติดต่อ
สถิติสินค้า
สินค้าทั้งหมด 573 ชิ้น
สินค้าถูกจองแล้ว 1 ชิ้น
สินค้าขายแล้ว 6 ชิ้น
สินค้าคงเหลือ 261 ชิ้น
บทความน่าอ่าน
เรื่องของนก
เรื่องของยุง
เรื่องของหนู
เรื่องของมด
เรื่องแมลงสาบ
เรื่องของปลวก

 
เรื่องของมด

มด /ANTS


มด เป็นแมลงชนิดหนึ่ง   ในประเทศไทยพบมดทั้งหมด 9 วงศ์ย่อย 86 สกุล 512 ชนิด มดจัดเป็นแมลงสังคมชั้นสูงที่มีความเป็นอยู่แตกต่างจากแมลงอื่น ๆ มีการ

ติดต่อสื่อสารและการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันให้เห็นชัดเจนทั้งรูปร่าง ลักษณะและหน้าที่
“ความสำคัญของมด”
1.ทำลายพืชผลทางการเกษตร ในแปลงปลูกและโรงเก็บ
2. ก่อความรำคาญและความเสียหายในบ้านเรือนโดยมามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัยกับคน
3.ทำอันตรายมนุษย์บางชนิดสามารถต่อยและกัดทำให้เกิดความเจ็บปวด แพ้ หรือติดเชื้อ
4.เป็นพาหะนำโรค ทางเดินอาหาร
ชีววิทยาของมด
สามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1.ส่วนหัว  เป็นที่ตั้งของอวัยวะสำคัญบางชนิด ได้แก่
- หนวด : แบบหักศอก
- ตา       : ตาเดี่ยว,ตารวม
- ปาก    : แบบกัดกิน
2. ส่วนอก
- ขา แบบเดิน
- ปีก แบบ Membrane
3. ส่วนท้อง
-อวัยวะสืบพันธุ์ 
สังคมของมด
มดเป็นแมลงสังคมที่แท้จริง (Eusocial insect) อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) ในแต่ละชนิด มีหลายรุ่นใน 1 กลุ่ม ภายใน กลุ่ม

แบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆ ดังนี้
วรรณะต่างๆของมด
1.วรรณะสืบพันธุ์
     - มดแม่รังหรือมดราชินี
มี 1 หรือมากกว่า 1 ตัว เป็นเพศเมียที่สืบพันธุ์ได้ มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง มีปีก อกหนา ท้องใหญ่ มีตาเดี่ยวสามารถสืบพันธุ์ได้ทำหน้าที่สร้างรังไข่ และวางไข่
   - มดเพศผู้  จะมีปีก ส่วนอกหนา มีหน้าที่ผสมพันธุ์
 2. วรรณะงาน   เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ไม่มีตาเดี่ยวเป็นมดที่ออกหาอาหาร และยังมีหน้าที่สร้างรัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี
 
3. วรรณะทหาร เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ไม่มีตาเดี่ยว และมีขนาดใหญ่กว่ามดงาน มีหน้าที่ป้องกันรังจากศัตรู
นิเวศวิทยา  พฤติกรรมของมดมีหลายด้าน  ได้แก่
-  พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง
-  พฤติกรรมการหาอาหาร
-  พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
-  พฤติกรรมการใช้เสียง

พฤติกรรมการผสมพันธุ์และสร้างรัง
มดตัวเมียและเพศผู้ที่มีหน้าที่สืบพันธุ์จะบินออกจากรังเพื่อค้นหาคู่จากรังอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง ราชินีจะค้นหาที่สำหรับผสมพันธุ์ เมื่อพบคู่และผสมพันธุ์แล้วมดราชินีก็จะหา

แหล่งที่อยู่เพื่อวางไข่ โดยมดรุ่นแรกจะเป็นมดงาน  เมื่อภายในรังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมดตัวเมียและเพศผู้ที่มีหน้าที่สืบพันธุ์จะบินออกจากรังเพื่อค้นหาคู่สร้าง

อาณาจักรใหม่ต่อไป
พฤติกรรมการหาอาหาร
- การหาอาหารค่อนข้างกว้าง,กินได้ทั้งเมล็ดพันธุ์  พืชและดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว
- ออกหาอาหารทั้งกลางวันและกลางคืน
พฤติกรรมการสื่อสารของมด
ใช้สาร พีโรโมน เป็นตัวสื่อสาร การบอกทาง การเตือนภัย การผสมพันธุ์ และบางชนิดมดตัวอ่อนสามารถปล่อยฟีโรโมนกระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้มันเมื่อรู้สึกหิว โดย

อาศัยหนวดและขาคู่หน้า
1. อาหารที่มดชอบกินมาก ได้แก่ แมลง น้ำตาล
2. มีการสะสมอาหาร
3. มี 2 กระเพาะ หน้าเก็บน้ำหวาน หลังกระเพาะที่แท้จริง
4. ยกวัตถุได้หนักถึง 5เท่าของน้ำหนักตัว ลากวัตถุได้  หนักถึง 25 เท่าของน้ำหนักตัว
5. สร้างรังลึก 4 เมตร
6. มีราชินี 1 ตัว ตัวผู้จะตายหลังผสมพันธ์
  ชนิดมดที่สำคัญ
1. มดคันไฟ (Sclerosis Geminate)
-  มีสีเหลืองแดง มีขนที่หัวและตัว
-   อกแคบ
-  ท้องรูปไข่มีลายขวางสีน้ำตาล
-  ทำรังอยู่ใต้ดินที่ร่วนซุย
-  กินแมลงและซากสัตว์เล็ก ๆ เป็นอาหาร
-  มักใช้เหล็กในต่อย ผู้ถูกต่อยจะรู้สึกเจ็บแสบคล้ายถูกไฟลวก จึงเรียกมดคันไฟ
 

2.  มดละเอียด (Monopodium  indium)
-  มีสีแดงสนิมปนสีน้ำตาลเข้ม
-  อกยาวแคบ
-  ทำรังในดิน พบตามบ้านที่อยู่อาศัย
-  ชอบกินของหวาน
-  เคลื่อนไหวรวดเร็ว
-  มักพบเดินตามกำแพง
-  เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยการกัด
3.  มดละเอียด (Monomorium Pharaonis)
 -  มีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีแดงสว่างใส
-  ท้องมีสีเข้มเกือบดำ ตาเล็ก
-  อกยาวแคบ มีขนปกคลุมทั่วร่างกาย
-  ความยาว 1.5 - 2 มิลลิเมตร
-  ชอบทำรังอยู่ใกล้แหล่งอาหาร และสามารถแตกเป็นรังย่อย
-  มีเหล็กใน แต่ไม่ปรากฎให้เห็น
4. มดเหม็น (Tapinoma  -Melanocephalum)
-  หัวและอกสีดำ ท้องสีน้ำตาลอ่อน
-  ทำรังบนดินร่วนบริเวณโคนต้นไม้
-  เมื่อเข้ามาหาอาหารในบ้านเรือนจะขับถ่ายมูลทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและมีกลิ่นเหม็น
5.  มดดำ (Paratrechina Longicornis)
-  มีสีน้ำตาลเข้มบางส่วนสีดำ ขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุม
-  อกแต่ละปล้องมีเส้นแบ่งชัดเจน
-  ขายาวมาก
-  ท้องรูปไข่
-  เป็นมดที่เคลื่อนที่ได้เร็วมาก
-  เป็นมดที่ทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าอันตราย
6. มดง่าม (Pheidologeton  diversus)
-  มีสีน้ำตาลเข้ม   กรามใหญ่
-  ท้องกว้างรูปไข่
-  ความยาว 4.5-13 มิลลิเมตร
-  ทำรังในดินร่วน 
-  กินแมลงและเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
-  ทำอันตรายต่อคนโดยการกัดอาการจะคล้ายคลึงกับคนที่ถูกมดคันไฟต่อยมาก

 7.  มดแดง  (Oceophylla Smaragdina)
-  มีสีแดงสนิม
-  อกยาว คอดคล้ายอาน กลม
-  ขาเรียวยาว
-  ทำรังบนต้นไม้ใหญ่ ใช้ใบประกอบเป็นรัง
-  เมื่อถูกรบกวนจะทำอันตรายคนโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก
8.  มดตะนอย  (Tetraponera  Rufonigra)
-  มีสีดำปนน้ำตาลเหลือง
-  มีขนกระจายบาง ๆ ไม่เป็นระเบียบ
-  ท้องรูปไข่ปลายแหลมโค้ง  มีเหล็กในที่ปลาย
-  ทำรังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่ตายแล้ว 
-  เป็นพวกกินเนื้อเป็นอาหาร
-  จะต่อยโดยใช้เหล็กใน ผู้ถูกต่อยจะปวดคล้ายถูกผึ้งต่อย
วิธีการป้องกันกำจัดมด 
   1. การควบคุมโดยวิธีกล 
2. การควบคุมโดยการปรับสภาพแวดล้อม 
3. การควบคุมโดยใช้สารเคมี 
           -  น้ำส้มสายชูหยอด 
       -  สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ที่ 

 เช่น Cypermethrin
       -  สารกลุ่ม คาบาเมต เช่น โปรพ็อกเซอร์
4. การควบคุมโดยการใช้วิธีผสมผสาน

 
 
ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้า
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งสินค้า

สินค้าแนะนำ

เครื่องดักจับแมลงบิน รุ่น 215JR-GB (แบบกาว) เครื่องดักจับแมลงบิน รุ่น 215JR-GB (แบบกาว) ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับแขวนหรือติดผนัง แข็งแรงทนทาน
ถาดรองแมลงดึงออกง่าย สะดวกในการเปลี่ยนแผ่นกาว และทำความสะอาด มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อดึงถาดรองแมลงออก ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 

7500 บาท


Turf Clean AK-1 น้ำยาขจัดคราบมันสูตรเข้มข้น Turf Clean AK-1 น้ำยาขจัดคราบมันสูตรเข้มข้น คราบมันฝังลึกที่ล้างออกยาก จะสลายตัวหลุดทันที
ล้างออกง่ายด้วยน้ำเปล่า
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Organic compound)
สามารถย่อยสลายเองได้ (Biodegradable)
ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท
เหมาะกับ
โรงงานอุตสาหกรรม / เครื่
 

1750 บาท


Odor Klean N-7D น้ำยาสลายกลิ่นสูตรเข้มข้น Odor Klean N-7D น้ำยาสลายกลิ่นสูตรเข้มข้น สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างสิ้นเชิง
ช่วยลดมลพิษทางกลิ่น สร้างบรรยากาศที่ดี ให้กับสภาพแวดล้อมของคุณ
น้ำยาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ติดไฟ ปลอดภัย สามารถย่อยสลายเองได้
มีผลการรับรองยืนยันว่าไม่มีสารตะกั่ว และไม
 

2500 บาท


Air 160 Air-Purifier เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Air 160 Air-Purifier ใช้เทคโนโลยีในการกำจัดเชื้อโรคถึง 3 ระบบในเครื่องเดียว จึงเหมาะสมกับการฟอกอากาศ ในสถานพยาบาล ด้วยระบบการกำจัดแบบอัจฉริยะ กำจัดทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและมลภาวะอื่นๆ 

25000 บาท


เจลกำจัดแมลงสาบแบล๊ททาธอร์ อัลตร้า เจล ค้อคโรช เบท (BLATTATHOR ULTRA GEL COCKROACH BAIT) แบล๊ททาธอร์ อัลตร้า เจล ค้อคโรช เบท (BLATTATHOR ULTRA GEL COCKROACH BAIT) เทคโนโลยีเหยื่อกำจัดแมลงสาปที่ก้าวล้ำ ออกกฤธิ์เร็ว เหมาะกับพื้นที่ที่มีแมลงสาบเป็นจำนวนมาก 

1600 บาท


ตาข่ายป้องกันนก HDPE ใช้ป้องกันได้ตั้งแต่นกตัวเล็กเช่นนกกระจอกหรือนกเอี้ยงขึ้นไป เหมาะกับอาคารสำนักงาน ตึกสูง คอนโดมิเนียม โรงงานเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น
 

25000 บาท


อุปกรณ์ไล่นกแบบ Stanless ป้องกันนกพิราบ อีกา หรือนกที่ใหญ่กว่าเกาะพักอาศัยนอน หรือทำรัง ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญและความสกปรก สถานที่สามารถติดตั้งได้ 

590/เมตร บาท


หลอดไฟเครื่องดักยุง BLACK HOLE 2 ชิ้น หลอดไฟเครื่องดักยุง BLACK HOLE 2 ชิ้นหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนในตัวเครื่อง BLACK HOLE ใช้สำหรับล่อยุงและแมลง 

1250 บาท


ราคูมิน ผง ราคูมิน...พื้นที่ปลอดหนู
เหยื่อกำจัดหนูชนิดผง ใช้คลุกกับเหยื่อต่างๆ ที่หนูชอบ หรือ โรยตามทางเข้าออกหนู
เหมาะเมื่อต้องการกำจัดหนูให้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
 

1950 บาท


ราคูมิน แว็ก บล็อก ทางเลือกใหม่ของการกำจัดสัตว์รบกวนในบ้านของคุณด้วย เหยื่อกำจัดหนู ราคูมินท์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยดึงดูดหนูเข้ามากินเหยื่อ ออกฤทธิ์เร็ว ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่มีกลิ่นฉุน สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน 

3500 บาท


ราคูมิน เพสท์ (Racumin Paste) ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก อาคารสถานที่ สะดวกใช้ และง่ายต่อการจัดเก็บ ใช้ได้ในทุกสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการ ความปลอดภัยเป็นพิเศษ ม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ  

4200 บาท


อะควา เค – โอทรีน (AQUA K-OTHRINE) ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเพื่อการปกป้องชุมชนที่ดีกว่าแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์สำหรับพ่นหมอกควันแบบไม่ใช้น้ำมัน ด้วยเทคโนโลยี FFAST ง่ายๆ เพียงใช้น้ำผสม และฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควันหรือ เครื่องพ่น ULV ไม่มีควันรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากควัน ประหยัดและไม่ต้องเสี่ยงกับ 

3160 บาท


ไฮมีน้อพธอร์™อัลตร้า เป็นพลังในการกำจัดที่ดีที่สุดด้วยสูตรเฉพาะของเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งถูกออกแบบให้ครอบคลุมการกำจัดแมลงได้หลายชนิดอย่างที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถทำได้ 

1495 บาท


ควิกไบท์ ดับบลิวจี10 กำจัดแมลงวันอย่างเหนือชั้น ด้วยควิกไบท์ ดับบลิวจี 10
ใช้กำจัดแมลงวันโดยเฉพาะ ออกฤทธิ์รวดเร็ว ใช้ฉีดพ่นหรือทาเป็นจุดๆ เท่านั้น ควิกไบท์ ดับบลิวจี10 จะล่อให้แมลงวันมาลงกินเหยื่อและตายในที่สุด ปลอดภัยกว่าด้วยสารขมเพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้า
 

1950 บาท


แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม ผลิตภัณฑ์กำจัดมด
ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูป ชนิดเจลใส
สำหรับกำจัดมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก HACCP International ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 

1290 บาท


สินค้าแนะนำทั้งหมด
บทความเกี่ยวกับสินค้า
อ่านบทความทั้งหมด